+420 775 090 759      info@pracenavalassku.cz

Informace o zpracování osobních údajů

1. $ZADAVATEL (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovává následující osobní údaje:

 

–       jméno a příjmení

–       emailovou adresu

–       telefonní číslo

–       adresu

–       informaci o dosaženém vzdělání

–       informaci o dosavadní praxi

–       další osobní údaje uvedené v životopisu

 

2. Jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo budou zpracovány za účelem zařazení vaší odpovědi do databáze zájemců o nabízenou pozici. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. b) Nařízení.

Adresa, informace o dosaženém vzdělání, informace o dosavadní praxi a další osobní údaje uvedené v životopisu budou zpracovány za účelem identifikace a posouzení vhodnosti uchazeče o nabízenou pozici. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. b) Nařízení.

 

3. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání výběrového řízení pro nabízenou pozici.

Osobní údaje budou dále zpracovány po dobu 30 dní od ukončení výběrového řízení. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. f) Nařízení. Proti takovému zpracování máte právo vznést námitku.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Ondřej Filák se sídlem Lidečko 377, 756 15 Psč, IČ: 88170233

b. Poskytovatel webhostingu, společnost Váš hosting s.r.o., se sídlem Nymburk – Nymburk, Zbožská 1385/40, 28802, IČ: 247 42 252

c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

–       požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

–       vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

–       požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,

–       na přenositelnost a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

–       podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.